Projektų vystymas

Vandentvarkos objektų rekonstrukcija ir statyba

Rangos pagrindu įgyvendiname vandens ruošyklų ir nuotekų valyklų rekonstrukcijos ar statybos projektus.

Atlikti ir atliekami projektai

Technologinių vamzdynų ir įrenginių elementų iš nerūdijančio ir juodo plieno montavimas

Turėdami kvalifikuotą personalą, vandentvarkos objektų rangovams padedame įgyvendinti vandens ruošyklų ir nuotekų valyklų rekonstrukcijos ar statybos projektus montuodami technologinius vamzdynus iš nerūdijančio ir juodo plieno, taip pat montuodami įrenginius (grotas, smėliagaudes, smėlio atskyrimo ir sausinimo įrangą) ar atskirus jų elementus tokius, kaip nusodintuvų grandikliai, aeracijos sistema, siurblių ir maišyklių laikančiosios konstrukcijos ir pan.).

Atlikti ir atliekami projektai

Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas

Mūsų įmonės darbuotojų kvalifikacija leidžia užtikrinti kokybišką vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimą tranšėjiniu būdu.

Atlikti ir atliekami projektai

Įvairios paskirties ir dydžio siurblinių montavimas, rekonstravimas

Kvalifikuoti įmonės darbuotojai yra įgiję daug patirties ir aukštą kvalifikaciją vandentiekio, priešgaisrinio vandentiekio bei nuotekų siurblinių montavimo srityje.

Atlikti ir atliekami projektai

Vandentvarkos paskirties objektų paleidimo-derinimo darbai

Įmonės personalas geba teikti konsultacijas bei atlikti nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbus, padeda spręsti problemas, iškilusias valymo įrenginių eksploatacijos metu.

Atlikti ir atliekami projektai