Konsultacijos

Vandentvarkos objektų statybos darbų pirkimo dokumentacijos rengimas

Rengiame vandentvarkos objektų statybos darbų pirkimo dokumentus pagal užsakovo, viešųjų pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Turėdami patyrusius, kvalifikuotus vandentvarkos srities specialistus gebame pateikti racionalius projektinius pasiūlymus, tinkamai, pritaikydami geriausią praktiką, parengti specialiuosius užsakovo reikalavimus vandens ruošykloms ir nuotekų valykloms pagal „geltonosios knygos" reikalavimus. Dalyvaudami viešųjų pirkimų konkursų komisijose, užsakovams padedame įvertinti techninius konkursų dalyvių pasiūlymus, patariame techniniais ir technologiniais klausimais.

Atlikti ir atliekami projektai

Vandentvarkos ūkio objektų ar jų grupių galimybių ir investicinių studijų rengimas

Rengiame vandentvarkos objektų statybos, rekonstrukcijos ir plėtros galimybių bei investicines studijas techniniais, aplinkosauginiais, finansiniais ir administraciniais aspektais. Studijų vykdymo eigoje atliekame esamos padėties vertinimą, nustatome perspektyvinius plėtros poreikius ir galimybes, parenkame optimalius techninius sprendimus.

Atlikti ir atliekami projektai

Aplinkosaugos investicinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių finansavimo šaltinių, administravimas bei techninė pagalba

Administruojame investicinius projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų (Sanglaudos fondas, struktūriniai fondai) ir kitų tarptautinių finansavimo šaltinių. Teikiame techninę pagalbą, konsultuojame užsakovus, galutinius naudos gavėjus.

Atlikti ir atliekami projektai

Vandentvarkos sektoriaus esamos ir būsimos inžinerinės infrastruktūros techninis vertinimas

Atliekame nepriklausomą esamos padėties vertinimą, nustatome perspektyvinius sistemų plėtros poreikius, parenkame racionalius būsimų objektų projektinius parametrus. Naudodamiesi naujausia Lietuvos ir užsienio šalių praktika, žiniomis ir moksline literatūra, parenkame tinkamiausius techninius sprendimus, vandens ir nuotekų tvarkymo technologijas.

Atlikti ir atliekami projektai

Vandentvarkos objektų projektavimas

Įmonė specializuojasi projektinių pasiūlymų vandentvarkos srityje teikimu. Projektinių sprendinių išpildymo darbus galime atlikti patys, nors dažniau tai atlieka mūsų partneriai Nepaisant bendradarbiavimo su projektavimo įmonėmis, dalį projektų, susijusių su vandens ruošimu ar nuotekų valymu, esame parengę ir patys.

Atlikti ir atliekami projektai

Statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros funkcijų vykdymas

Kvalifikuoto personalo patirtis suteikia galimybes prižiūrėti atliktų techninių projektų įgyvendinimą. Vykdome vandentvarkos objektų, inžinerinių tinklų statybos techninę priežiūrą.

Atlikti ir atliekami projektai

Statinio projektų ekspertizė

Kvalifikuoto personalo patirtis suteikia galimybes atlikti techninių projektų atskirų dalių ar bendrąją ekspertizę.

Atlikti ir atliekami projektai