Įrengimų priežiūra

Vandentvarkos objektų priežiūra

Įmonės kvalifikuoti specialistai atlieka didelių nuotekų valymo įrenginių elektrinės, mechaninės ir technologinės valymo įrenginių dalies priežiūrą. Be įrangos ar įrenginių priežiūros, įmonės specialistai gali atlikti kapitalinį ir/ar einamąjį elektrinės ir mechaninės dalies remontą.

Atlikti ir atliekami projektai