Bendras projektų sarašas

 

Vandentvarkos objektų statybos darbų pirkimo dokumentacijos rengimas

 • Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Projektinių pasiūlymų ir pirkimo dokumentų parengimas įgyvendinant investicinę dumblo tvarkymo programą, 2009.
 • Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto Lepšių vandenvietės vandens ruošimui įrenginių statybai ir vandenvietės rekonstrukcijai bei Aukštrakių nuotekų valyklos valymo proceso pertvarkymui, 2007.

Vandentvarkos ūkio objektų ar jų grupių galimybių ir investicinių studijų rengimas

 • Priešprojektinių sprendinių Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginiams rekonstruoti parengimas. Užsakovas: UAB „Vilniaus vandenys“, 2013–2014 m.
 • Galimybių studijos „Rekomendacijos Molodečno miesto nuotekoms valyti“ parengimas. Užsakovas: „Molodečno vodokanal“, Baltarusija, 2012-2013
 • Galimybių studijos parengimas specializuotam nuotekų valymo įrenginio sukūrimui, 2007.
 • Biologinio fosforo šalinimo iš nuotekų Vilniaus nuotekų valykloje studija, Vilnius, 2005, 125 p.  Užsakovas: UAB „Vilniaus vandenys".
 • Neries upės baseino galimybių studijos ir organizacinės struktūros „Master" plano I paketui parengimas. Techninė dalis. Užsakovas: Aplinkos projektų valdymo agentūra, 2004-2005.
 • Utenos rajono kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekų valymo įrenginių bei tinklų būklės įvertinimas ir tolesnis jų naudojimas bei nekanalizuotų vietovių nuotekų tvarkymas: esamos teisinės bazės nuotekų tvarkymo srityje apžvalga. Galimybių studija, I dalis, Vilnius, 2002, 69 p. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius.
 • Utenos rajono kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekų valymo įrenginių bei tinklų būklės įvertinimas ir tolesnis jų naudojimas bei nekanalizuotų vietovių nuotekų tvarkymas: nuotekų tvarkymo sistemų būklės įvertinimas ir pagerinimo galimybių analizė. Galimybių studija, II dalis, Vilnius, 2002, 113 p. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius.
 • Utenos rajono kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekų valymo įrenginių bei tinklų būklės įvertinimas ir tolesnis jų naudojimas bei nekanalizuotų vietovių nuotekų tvarkymas: kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekų tvarkymo raida ir prielaidos vystymui. Galimybių studija, III dalis, Vilnius, 2002, 164 p. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius.

Aplinkosaugos investicinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių finansavimo šaltinių, administravimas bei techninė pagalba

Vandentvarkos sektoriaus esamos ir būsimos inžinerinės infrastruktūros techninis vertimas

 • Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos Kaišiadorių rajono Rumšiškių gyvenvietei. Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybė, 2004.
 • Ignalinos rajono Antalksnės, Mielagėnų, Kazitiškio, Linkmenų, Rimšės gyvenviečių vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrengimų technologijos parinkimas. Užsakovas: Ignalinos rajono savivaldybė, 2003-2004.
 • Nuotekų siurblinės ir valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas gyvenamųjų namų kvartalui Bendorių km. Vilniaus rajone. Užsakovas: UAB „Sostinės vystymo grupė", 2003.
 • Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas Semeliškių gyvenvietei, Elektrėnų savivaldybė. Užsakovas: UAB „Fegda", 2003.
 • Molėtų rajono Giedraičių, Alantos, Balninkų, Naujasodžio gyvenviečių vandentvarkos sistemų rekonstrukcijos studija, 2003.
 • Alytaus rajono Krokialaukio, Punios, Butrimonių gyvenviečių vandentvarkos sistemų rekonstrukcijos studija, 2002.
 • Varėnos rajono Perlojos ir Vilkiautinio gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir naujų nuotekų tinklų statybos studija, 2002.
 • Kauno rajono Sausinės, Sitkūnų, Muniškių 1 ir Muniškių 2 gyvenviečių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcijos studija, 2002.

Vandentvarkos objektų projektavimas

 • Dumblo stabilizavimo įrenginių (pūdytuvų), biodujų komplekso statybos Slonimo nuotekų valykloje techninio ir darbo projekto parengimas.Užsakovas: „Slonimskij vodokanal“, Baltarusija, 2017–2018.
 • Vitebsko nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninio ir darbo projektų parengimas. Užsakovas: „Vitebsko vodokanal“, Baltarusija, 2016–2019.
 • Dumblo stabilizavimo įrenginių (pūdytuvų), biodujų panaudojimo šilumos ūkyje įrenginių komplekso statybos Baranovičių nuotekų valykloje techninio–darbo projekto parengimas.Užsakovas: „Baranovičių vodokanal“, Baltarusija, 2016–2017.
 • Pskovo vandenvietės ir vandens nugeležinimo įrenginių statybos darbo projekto parengimas. Užsakovas: Pskovo „Gorvodakanal“, 2014–2015.
 • Panevėžio pagrindinės nuotekų siurblinės rekonstrukcijos ir magistralinių nuotekų lauko tinklų tiesimo techninio–darbo projekto parengimas. Užsakovas: UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2013–2014.
 • Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statybos techninio projekto technologijos dalies parengimas. Užsakovas: UAB „Tauragės vandenys“, 2013.
 • Bobruisko vandens nugeležinimo įrenginių (vandenvietė „Solomenka“) statybos techninio projekto parengimas. Baltarusija. Užsakovas: „Mogiliov vodokanal“, 2013.
 • Pskovo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninio projekto parengimas. Rusija. Užsakovas: Pskovo „Gorvodokanal“, 2013.
 • Svetlyj nuotekų valymo įrenginių statybos techninio projekto technologijos dalies parengimas. Rusija. Užsakovas: „Svetlovskij gorodskoj okrug“, 2012–2013.
 • Klaipėdos m. III-osios vandenvietės filtrų remonto techninio projekto parengimas. Užsakovas: UAB „Klaipėdos vanduo", 2011-2012.
 • Kretingos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninio projekto parengimas. Užsakovas: UAB „Kretingos vandenys", 2011-2012.
 • Šilutės dumblo apdorojimo įrenginių statybos techninio projekto parengimas. Užsakovas: UAB „Šilutės vandenys", 2010-2011. 
 • Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Užsakovas: UAB „Sūduvos vandenys", 2010-2011.
 • Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Užsakovas: UAB „Visagino energija", 2010-2011.
 • Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Užsakovas: UAB „PST", 2010-2011.
 • Širvintų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninio projekto parengimas. Užsakovas: UAB „Širvintų vandenys", 2009-2010.
 • Klaipėdos II-o kėlimo siurblinės esančios 3-je vandenvietėje techninio projekto parengimas. Užsakovas: UAB „Klaipėdos vanduo", 2009.
 • Techninio projekto „Nuotekų valyklos rekonstrukcija ir vandentiekio bei nuotekų surinkimo sistemų renovacija Visagine" parengimas. Užsakovas: VĮ „Visagino energija", 2008-2010.
 • Techninio projekto „Palangos nuotekų valyklos rekonstrukcija. Azoto ir fosforo šalinimas." technologijos dalies parengimas  Užsakovas: UAB „Palangos vandenys", 2008-2009.
 • Nemenčinės miesto nuotekų biologinio valymo įrenginių rekonstrukcijos techninio projekto parengimas. Užsakovas: UAB „Vilniaus vandenys", 2004-2005.
 • Ignalinos rajono Didžiasalio gyvenvietės vandens ruošimo įrenginių techninio projekto parengimas. Užsakovas: Ignalinos rajono savivaldybė, 2004.

Statinio projekto vykdomo priežiūros ir statybos techninės priežiūros funkcijų vykdymas

 • Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose)" statybų techninė priežiūra,
  2011-2012.
 • Trūkstamos IXB transporto koridoriaus grandies statyba - Vilniaus pietinis aplinkkelis, techninė priežiūra, 2006-2009.
 • Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra. Statinio projekto vykdymo priežiūra. Užsakovas: UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras", 2006-2008.
 • Noreikiškių gyvenvietės gyvenamojo kvartalo biologinio nuotekų valymo įrenginių montavimo darbų techninė priežiūra. Užsakovas: UAB „Kaduva", 2004.

Statinio projektų ekspertizė

 • Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos/statybos Kazachstane (26 objektai) investicijų pagrindimo techninis-technologinis įvertinimas, 2013.
 • Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos arba statybos Kazachstane (24 miestai) galimybių studijų techninis-technologinis įvertinimas, 2012.
 • Kvėdarnos gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų ir techninių sprendimų dalinė ekspertizė, 2009.
 • Vandens ruošimo įrenginių ir nuotekų valyklų pirkimo dokumentų, rengtų Ventos-Lielupės baseino I-ojo etapo objektams (Šiaulių, Pasvalio, Rokiškio, Biržų, Joniškio, Akmenės, Telšių rajonai), ekspertinis vertinimas, 2007-2009.
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo techninių projektų, rengtų Ventos-Lielupės baseino I-ojo etapo objektams (Šiaulių, Pasvalio, Rokiškio, Biržų, Joniškio, Akmenės, Telšių rajonai), dalinė ekspertizė, 2007-2009.
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo techninių projektų, rengtų Nemuno vidurupio baseino I-ojo etapo objektams (Kelmės, Panevėžio, Raseinių, Kėdainių, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio rajonai, Panevėžio ir Marijampolės miestai), dalinė ekspertizė, 2006-2009. 
 • Vandens ruošimo įrenginių ir nuotekų valyklų pirkimo dokumentų, rengtų Nemuno vidurupio baseino I-ojo etapo objektams (Kelmės, Radviliškio, Raseinių, Kėdainių, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio rajonai, Kybartai), ekspertinis vertinimas, 2006-2009.
 • Atliekų tvarkymo statinių techninių projektų ekspertizė, 2004-2007.

Vandentvarkos objektų rekonstrukcija ir statyba

Technologinių vamzdynų ir įrenginių elementų iš nerūdijančio ir juodo plieno montavimas

 • Gardino nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, 2-oji statybos eilė. A1-2 kontraktas: įrangos tiekimas. Užsakovas: „Grodnovodokanal“, 2016–2019.
 • Automatizuotų uždorių grotų pastate Klaipėdos nuotekų valykloje sumontavimo darbai. Užsakovas: UAB „Klaipėdos vanduo“, 2016.
 • Kauno miesto nuotekų valyklos technologinių įrenginių ir vamzdynų montavimo darbai. Užsakovas: WTE Wasertechnik GmbH, 2007.
 • Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių technologinės dalies rekonstravimas, II etapas. Užsakovas: AB „Panevėžio statybos trestas", 2006-2007.
 • Kybartų vandens ruošimo įrenginių technologinės dalies montavimas. Užsakovas: UAB „Filtrėja", 2005-2006.
 • Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių technologinės dalies rekonstravimas, I etapas. Užsakovas: AB „Panevėžio statybos trestas", 2005-2006.
 • Rokiškio miesto vandenvietės technologinių vamzdynų ir valdymo armatūros pakeitimas. Užsakovas: UAB „Rokiškio vandenys", 2005.
 • Druskininkų miesto nuotekų valymo įrenginių technologinių vamzdynų ir įrenginių montavimo darbai. Užsakovas: UAB „Biobalance", 2004-2005.
 • Kretingos nuotekų valymo įrenginių technologinės dalies montavimo darbai. Užsakovas: UAB „Biobalance" 2004-2005.
 • Kretingos miesto vandens gerinimo įrenginių statyba, technologinės dalies paruošimas. Užsakovas: UAB „Filtrėja", 2004.
 • Nuotekų valymo įrenginių montavimo darbai gyvenamųjų namų kvartale Bendorių km. Vilniaus rajone. Užsakovas: UAB „Sostinės vystymo grupė", 2003.
 • Panevėžio miesto nuotekų valyklos technologinių įrenginių mechaninės dalies montavimo darbai. Užsakovas: AB „Panevėžio statybos trestas", 2002-2003.
 • Nuotekų valymo įrenginių montavimo darbai Semeliškių gyvenvietėje, Elektrėnų savivaldybė. Užsakovas: UAB „Fegda", 2003.
 • Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginių aeroracinio bloko technologinės dalies montavimo darbai. Užsakovas: UAB „Titanas", 2002.
 • Jurbarko nuotekų valymo įrenginių aerotanko technologinės dalies montavimo darbai. Užsakovas: UAB „Hidrostatyba", 2002.
 • Biržų miesto nuotekų valymo įrenginių technologijos montavimo darbai. Užsakovas: UAB „Panevėžio statybos trestas", 2001-2002.
 • Vilniaus m. nuotekų valymo įrenginių modernizacija. Technologijos montavimo ir derinimo darbai. Užsakovas: UAB „Vilniaus vandenys", 1996-2003.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas

 • Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų tiesimas Kalvarijos savivaldybės Antrųjų Jusevičių kaime. Užsakovas: Kalvarijos savivaldybė, 2004-2005.
 • Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų tiesimas Švenčionių rajono savivaldybės Adutiškio ir Trūdų gyvenvietėse. Užsakovas: Švenčionių rajono savivaldybė, 2004-2005.
 • Švenčionių rajono Pašaminės kaimo vandens tiekimo įrenginių ir vandentiekio tinklų statyba. Užsakovas: Švenčionių rajono savivaldybė, 2004.
 • Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas Ignalinos rajono Antalksnės, Mielagėnų, Kazitiškio, Linkmenų ir Rimšės gyvenvietėse. Užsakovas: Ignalinos rajono savivaldybė, 2003-2004.
 • Gyvenamojo rajono inžinerinių tinklų tiesimas. Užsakovas: UAB „Atkirta", 2000-2001.

Įvairios paskirties ir dydžio siurblinių montavimas, rekonstravimas

 • Atvežtinių nuotekų priėmimo terminalas Panevėžio pagrindinėje nuotekų siurblinėje. Užsakovas: UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2013–2014.
 • Panevėžio pagrindinės nuotekų siurblinės rekonstrukcija ir magistralinių nuotekų lauko tinklų tiesimas. Užsakovas: UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2013–2014.
 • Nuotekų valyklos rekonstrukcija ir vandentiekio bei nuotekų surinkimo sistemų renovacija Visagine. Užsakovas: VĮ „Visagino energija“, 2008–2010 m.
 • Palangos nuotekų valyklos ir pagrindinės nuotekų siurblinės rekonstrukcija. Užsakovas: UAB „Palangos vandenys", 2007 - 2009.
 • Klaipėdos I-os vandenvietės II-o pakėlimo siurblinės remonto darbai. AB„Klaipėdos vanduo", 2007.
 • Klaipėdos m. pirmos vandenvietės II-ojo kėlimo vandens siurblinės technologinės dalies rekonstrukcija. Užsakovas: AB „Klaipėdos vanduo", 2007.
 • Vilniaus m. Pavilionių km. (Perkūnkiemio gyv. kvartalas) gyvenamojo kvartalo III-o kėlimo vandens siurblinės technologinės dalies montavimas. Užsakovas: UAB „Ranga IV investicijos", 2006-2007.
 • Vilniaus m. Kalvarijų g. lietaus nuotekų siurblinės technologinės dalies montavimo darbai. Užsakovas: UAB „ITS projektai", 2006.
 • Vilniaus raj. Dvariškių km. 120 namų gyvenamojo kvartalo 3-jų buitinių nuotekų siurblinių technologinės dalies montavimo darbai. Užsakovas: UAB „ITS projektai", 2006.
 • Vilniaus raj. Raudondvario gyv. buitinių nuotekų siurblinės technologinės dalies montavimas. Užsakovas: UAB „Ekoprizmė", 2006.
 • Vilniaus m. Santariškių raj. naujo gyvenamojo kvartalo buitinių nuotekų siurblinės gamyba ir tiekimas. Užsakovas: UAB „Vilimeksas", 2005.
 • Vilniaus rajono Bukiškių gyvenvietės gyvenamojo kvartalo buitinių nuotekų siurblinės technologinės dalies montavimas. Užsakovas: UAB „Alsuva", 2005.
 • Vilniaus miesto vandens siurblinės Nr.6, esančios adresu Čiurlionio g. 116, technologinės dalies rekonstravimas. Užsakovas: UAB „Vilniaus vandenys", 2004-2005.
 • Nuotekų siurblinės montavimo darbai gyvenamųjų namų kvartale Bendorių km. Vilniaus rajone. Užsakovas: UAB „Sostinės vystymo grupė", 2003.
 • Priešgaisrinės sistemos ir priešgaisrinės siurblinės gamybos ir montavimo darbai UAB "Renders Reb production", 2003.
 • Kauno hidroelektrinės nuotekų siurblinės ir turbinų zonos ištuštinimo sistemos montavimo darbai. Užsakovas: UAB „Lietuvos energija" 2002-2003.

Vandentvarkos paskirties objektų paleidimo-derinimo darbai

 • Kretingos nuotekų valyklos paleidimo-derinimo darbai, Užsakovas: UAB „Kretingos vandenys", 2013.
 • Visagino dumblo apdorojimo įrenginių paleidimo-derinimo darbai, Užsakovas: VĮ „Visagino energija", 2013.
 • Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių paleidimo-derinimo darbai, Užsakovas: UAB „Sūduvos vandenys", 2013.
 • Šilutės dumblo apdorojimo įrenginių paleidimo-derinimo darbai, Užsakovas: UAB „Šilutės vandenys", 2013.
 • Širvintų nuotekų valyklos paleidimo-derinimo darbai, 2010-2011.
 • Palangos nuotekų valyklos technologijos paleidimo-derinimo darbai, 2009-2010.
 • Panevėžio nuotekų valyklos technologijos paleidimo-derinimo darbai, 2007-2008.
 • Noreikiškių gyvenvietės gyvenamojo kvartalo biologinio nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbai. Užsakovas: UAB „Kaduva", 2004.
 • Ignalinos rajono Antalksnės, Mielagėnų, Kazitiškio, Linkmenų, Rimšės gyvenviečių nuotekų valymo įrengimų paleidimo-derinimo darbai. Užsakovas: Ignalinos rajono savivaldybė, 2003-2004.
 • Nuotekų siurblinės ir valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbai gyvenamųjų namų kvartale Bendorių km. Vilniaus rajone. Užsakovas: UAB „Sostinės vystymo grupė", 2003.
 • Nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbai Semeliškių gyvenvietėje, Elektrėnų savivaldybė. Užsakovas: UAB „Fegda" 2003.
 • Biržų miesto nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbai. Užsakovas: UAB „Panevėžio statybos trestas", 2002-2003.
 • Gamybinių ir buitinių nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbai. Užsakovas: UAB "Lietpak", 2001-2003.
 • Vandens tiekimo, gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių skalbyklai paleidimo-derinimo darbai. Užsakovas: UAB „Navaba", 2002.

Vandentvarkos objektų priežiūra

 • Šalčininkų ir Švenčionių rajonų nuotekų valyklose esančių centrifugų techninės priežiūros ir remonto paslaugos. Užsakovas UAB „Vilniaus vandenys“, 2013–2014.
 • Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo ūkio įrenginių eksploatacija ir techninis aptarnavimas. Užsakovas UAB „WTE Baltic“, 2012–2013.
 • Vilniaus miesto nuotekų valyklos įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugos. Užsakovas UAB „Vilniaus vandenys“, 2011–2013.
 • Vilniaus miesto nuotekų valyklos technologinių įrenginių mechaninės dalies profilaktikos ir remonto darbai. Užsakovas UAB „Vilniaus vandenys“, 2010–2011.
 • Mechaninio-techninio aptarnavimo ir einamojo remonto paslaugų teikimas. Užsakovas UAB „Vilniaus vandenys“, 2005–2010.