UAB "Arginta" ir Kauno technologijos universiteto atstovų susitikimas

Š. m. rugsėjo 16 d. įvyko Kauno technologijos universiteto (KTU) ir įmonių grupės ARGINTA vadovų susitikimas, kurio tikslas - plėtoti jau užsimezgusį abipusį verslo ir mokslo bendradarbiavimą.

 „Įmonės nori mokslo, bet nežino, kas tai yra. Džiaugiamės, kad atsiranda verslo ir universitetų tarpusavio trauka ir abipusis supratimas. Tai parodo ir šis susitikimas. Jaučiame, kad einame teisinga linkme“, – įsitikinę ARGINTA įkūrėjai Artūras Mrazauskas ir Gintautas Kvietkauskas.

KTU rektorius Petras Baršauskas išvardino tris svarbiausius dalykus, ko Universitetas siekia iš glaudaus bendradarbiavimo su verslu: daugiau praktikos galimybių studentams įmonėse, kad ir patys darbdaviai „pačiupinėtų“ būsimuosius specialistus; verslininkų pasiūlymų, kaip tobulinti studijų programas geriau atliepiant darbo rinkos poreikius; iš įmonių atėjusių dėstytojų-praktikų. Universiteto veiklą, studijas, mokslą, bendradarbiavimą su įmonėmis, verslininkams pristatė mokslo prorektorė Asta Pundzienė, studijų prorektorius Pranas Žiliukas, Studentų ugdymo centro projektų koordinatorė Gintarė Žilaitytė.

ARGINTA vadovai džiaugėsi šiuolaikišku KTU požiūriu į verslo ir mokslo bendradarbiavimą, siekiu labiau įtraukti įmonių atstovus į Universiteto valdymą, kvietimu prisidėti tobulinant studijų programas.