UAB "Arginta" įgyvendino projektą

UAB „Arginta“, gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, įgyvendino projektą: „UAB „Arginta“ hibridinės atsinaujinančios energijos elektros jėgainės, naudojančios įvairių tipų fotovoltinius modulius bei vėjo jėgaines, sukūrimas“

(projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-109). Projektas buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę "Intelektas LT", kurios uždavinys “Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekė iki 1 200 152,00 Lt, iš kurių iki 581 259,00 Lt buvo skirta iš ES regioninės plėtros fondo ir 618 893,00 Lt sudarė nuosavos įmonės lėšos.

Projektas buvo skirtas atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus bei remiantis gautais rezultatais sukurti hibridinės atsinaujinančios energijos elektros jėgainės ( naudojančią įvairių tipų fotovoltinius modulius bei vėjo jėgaines) prototipą. Projekto įgyvendinimo metu buvo ištirta, kurios klimatinės sąlygos labiausiai įtakoja tokių jėgainių darbą, kaip išvengti nepageidaujamų akustinių ir elektrinių trukdžių,  kokio tipo įranga  tinka tokiame įrenginyje ir ką reiktų tobulinti. Buvo sukurti būdai, kaip pasiekti geresnį tokių jėgainių efektyvumą ir sumažinti neigiamus veiksnius. Buvo įsigytos žinios, kuriomis remiantis galima būtų tobulinti hibridinių jėgainių efektyvumą ir geriau pritaikyti jas darbui Lietuvos klimatinėse sąlygose. Projekto rezultate buvo sukurtas ir pagamintas hibridinės (saulės/vėjo) jėgainės prototipas.

Daugiau informacijos teirautis:

UAB „Arginta“ Inovacijų direktorius

Vitas Mačiulis

Tel.: + 370 5 2715273  El. paštas: vitas.maciulis@arginta.lt