UAB „Arginta“ įgyvendino projektą „MTTP paslaugų, skirtų elektromobilių vystymui, įsigijimas“

UAB „Arginta“, gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, įgyvendino projektą „MTTP paslaugų, skirtų elektromobilių vystymui, įsigijimas“ (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-161).

Projektas buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Inočekiai LT“.  Projektas buvo skirtas elektromobilio dinaminių charakteristikų tyrimo atlikimui ir techninės dokumentacijos elektromobilio perdarymui parengimui. Šios paslaugos buvo įsigytos iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Projekto metu gautos žinios padės sėkmingai toliau įgyvendinti tiriamuosius darbus elektromobilių vystymo srityje. 

Daugiau informacijos teirautis:

UAB „Arginta“

Direktorius

Artūras Mrazauskas

Tel.: 8 52715273 El. paštas: info@arginta.lt