UAB “Arginta” atstovas – VGTU Taryboje

UAB "Arginta" gamybos direktorius Gintautas Kvietkauskas tapo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Tarybos nariu. Tai pirmasis kartas, kai bendrovės atstovas išrinktas į aukštojo mokslo institucijos valdymo organą. Iš 35 visuomenės pasiūlytų kandidatų atrinkta 11 Tarybos narių, kuriuos patvirtino švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

Universiteto Taryba tvirtina universiteto viziją ir misiją; renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių; tvirtina universiteto strateginį veiklos planą; nustato universiteto lėšų ir turto naudojimo tvarką, studijų kainą, studijų vietų skaičių; tvirtina rektoriaus pateiktą universiteto metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą; rūpinasi parama universitetui; atlieka kitas funkcijas. Metinę veiklos ataskaitą Taryba teikia Lietuvos Respublikos Seimui. Tarybos nario kadencija - 5 metai.

UAB "Arginta" su VGTU bendradarbiauja nuo 2009 m. Bendrovėje pažintinę praktiką jau atliko apie 150 universiteto studentų, tarp jų ir ERASMUS programos studentai iš užsienio šalių.

UAB "Arginta" taip pat bendradarbiauja su Vilniaus dizaino kolegija bei Vadybos ir ekonomikos universitetu (ISM).

01

02