UAB “Arginta“ investuoja į naujų produktų kūrimą

UAB "Arginta" gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, baigia įgyvendinti projektą: „Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklai, siekiant sukurti kokybiškai naują mažų galių ir žemų sukimosi dažnių generatorių, pritaikytą vertikalios ašies vėjo jėgainių sukimosi energijos transformavimui į elektros energiją" (projekto Nr.: Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-02-047). Projektas pradėtas 2010 m. rugpjūčio 4 d., o baigtas įgyvendinti 2011 m. liepos 4 d.

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę "Idėja LT", kurios uždavinys "Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje". Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekė iki 183 021,00 Lt, iš kurių iki 137 265,00 Lt buvo skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo ir iki 45 756,00 Lt finansuojama iš nuosavų įmonės lėšų.

Projektas buvo skirtas bendrovės techninei galimybių studijai parengti, ruošiantis įgyvendinti MT veiklas, reikalingas gauti naujoms žinioms, kurios reikalingos naujo įrenginio kūrimui. Šiuo metu didelį susidomėjimą tarp atsinaujinančios energetikos entuziastų kelia vertikalios ašies vėjo jėgainės. Jos veikia labai tyliai, gali panaudoti įvairių krypčių besikeičiantį vėją, estetiškai patrauklios. Tačiau jų efektyvumas nėra pakankamas, gana aukšta kaina. Viena svarbiausių vertikalios ašies jėgainių tobulinimui yra jų generatorių tobulinimas. Projekto metu pavyko nustatyti silpnąsias šių generatorių puses ir pagrindines technines kryptis kaip šiuos trūkumus galima būtų pašalinti ir padidinti tokio tipo jėgainių efektyvumą.

UAB „Arginta" yra vandenvalos įrengimų ir kompleksų projektuotoja ir vystytoja, o taip pat nestandartinių metalo dirbinių gamintoja ir eksportuotoja į daugumą Europos šalių. Pastaruosius kelis metus įmonė pradėjo plėtoti atsinaujinančios energetikos projektus. Bendrovėje baigiama įrengti industrinė saulės modulių ir vėjo jėgainių tyrimo laboratorija, kuri leis tirti atsinaujinančios energetikos įrenginių veikimą Lietuvos sąlygomis.

Daugiau informacijos teirautis:

UAB "Arginta"

Inovacijų ir investicijų direktorius Vitas Mačiulis

Tel.: (8~5)  2461570, vitas.maciulis@arginta.lt

01